Kuala Lumpur
Malaisie
FRANCAIS | ENGLISH


Responsable : Daniel Perret

École française d'Extrême-Orient
c/o Department of History
Faculty of Arts and Social Sciences
University of Malaya,
50603 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel. (603) 79 67 54 98
Fax (603) 79 67 54 63 daniel.perret@efeo.net


PRÉSENTATION
PUBLICATIONS DE L'ANTENNE
16 AOÛT 19
A. Relations Monde Malais et Monde Indochinois
- Abdul Rahman Al-Ahmadi (ed.)
Alam Melayu: Sejarah dan Kebudayaan Campa.-Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO, 1988.
- Akayet Deva Mano: Versi Cam dari Hikayat Dewa Mandu.- Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO, 1989.
- Po Dharma; Moussay, G. & Abdul Karim
Akayet Inra Patra (Hikayat Inra Patra - Epopée Inra Patra).- Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia/EFEO, 1997.
- Adi Taha, Hj. & Po Dharma (ed.)
Busana Campa, Rumpun Melayu di Vietnam = Costumes of Campa, A Malay Group in Vietnam.- Kuala Lumpur, Jabatan Muzium dan Antikuiti/EFEO, 1998.
- Po Dharma; Moussay, G. & Abdul Karim
Akayet Dewa Mano (Hikayat Dewa Mano - Epopée Dewa Mano).- Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia/EFEO, 1998.
- Po Dharma; Moussay, G. & Abdul Karim
Nai Mai Mang Makah (Tuan Puteri dari Kelantan - La princesse qui venait du Kelantan).- Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO, 2000.
- Moussay, G. & Duong Tan Thi
Peribahasa Cam - Dictons et Proverbes Cam.- Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO, 2002.
- Po Dharma & Mak Phoeun (ed.)
Péninsule indochinoise et Monde malais: Relations historiques et culturelles.- Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO, 2003.
- Po Dharma; Abd. Karim; Weber, Nicolas & Majid Yunos
Reproduction des Manuscrits Cam no. 1: Contes, Epopées, Textes versifiés.- Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO, 2003.
- Po Dharma; Weber, Nicolas & Abdullah Zakaria Bin Ghazali
Akayet Um Marup (Hikayat Um Marup = Epopée Um Marup).- Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan Malaysia/EFEO, 2007.

B. Histoire et Archéologie de la Malaisie
- Daniel Perret & Kamarudin Bin Ab. Razak,
Kompleks Makam Ulu Sungai Che Omar dan Kompleks Makam Bukit Telepok.-Johor Bahru, EFEO/Yayasan Warisan Johor, 1998.
- Daniel Perret
Sejarah Johor-Riau-Lingga sehingga 1914. Sebuah esei bibliografi.-Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO, 1998.
- Daniel Perret & Wan Hashim Wan Teh (eds.),
Di Sekitar Konsep Negeri.-Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO/ATMA (Universiti Kebangsaan Malaysia), 1999.
- Daniel Perret, Kamarudin Bin Ab. Razak & Ludvik Kalus,
Batu Aceh: Warisan Sejarah Johor.- Johor Bahru, Yayasan Warisan Johor/EFEO, 1999 (sorti en nov. 2000).
- Daniel Perret, Kamarudin Bin Ab. Razak & Ludvik Kalus,
Batu Aceh Johor Dalam Perbandingan.- Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor/EFEO, 2004 (sorti en août 2005). 
- Daniel Perret & Zulkifli Jaafar (ed.), Ancient Glassware in Malaysia: the Pengkalan Bujang Collection.- Kuala Lumpur: Department of Museums Malaysia, Ecole française d'Extrême-Orient, 2014 (lancement février 2015).

C. Autres
- Moh. Ariff Yusof, Tuan Hj. & Lombard, Denys (ed.)
Cultures in Contact. Kertas Kerja Simposium Antarabangsa mengenai Hubungan antara Kebudayaan, Kuala Lumpur, 2-3 April 1996.-Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO, 1997.
- Daniel Perret, Asia Tenggara Maritim dalam Dunia Sains Sosial di Perancis. Sebuah Sejarah Ringkas. Kuala Lumpur, Ecole française d'Extrême-Orient, 2011.

D. Traductions
- Daniel Perret & Puteri Rashidah Megat Ramli (ed. trad.),
Hubungan Budaya dalam Sejarah Dunia Melayu. Artikel pilihan dari majalah Archipel.-Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka/EFEO, 1998.
- Po Dharma
Empat Leksikon Bahasa Melayu-Bahasa Cam yang disusun di Campa pada abad ke-17.- Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO, 2000.
- Daniel Perret (trad.)
Selat Melaka di Persimpangan Asia. Artikel Pilihan Daripada Majalah Archipel.- Kuala Lumpur, Department of Museums Malaysia/EFEO, 2010.
- Daniel Perret, Arbai'yah binti Mohd Noor, Jamil bin Haron, Mahat Afifi bin Mohamed Salleh (trad.)Makam-Makam Islam Lama di Maritim Asia Tenggara.- Kuala Lumpur, Department of Museums Malaysia / EFEO, 2017.