Hong Kong
China
FRANCAIS | ENGLISH


Responsable: Franciscus Verellen

École française d'Extrême-Orient
Institute of Chinese Studies
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, NT, Hong Kong
People's Republic of China
Tel +852 3943 7369
Fax +852 2603 5149 franciscus.verellen@efeo.net


PRESENTATION
“Zhongguo xiancun difang daojiao yishi xintan”
30 SEPTEMBER 13
Lü Pengzhi, “Zhongguo xiancun difang daojiao yishi xintan (A New Research on the Local Living Daoist Rituals in China),” Zongjiao xue yanjiu 2013.3: 28-48.

 publications