The Inscriptions of Campa at the Museum of Cham Sculpture in Da Nang
The Inscriptions of Campa at the Museum of Cham Sculpture in Da Nang
Griffith (Arlo), Lepoutre (Amandine), A. Southworth (William), Phần (Thành)


Collection : Hors série
Langue : Anglais et Vietnamien
Lieu d'édition : Hanoï
Support : Papier
Editeur : EFEO / VNUHCM
Prix (Euros) : 20
Etat : Disponible
Distributeur : EFEO Diffusion


Description :
EFEO, 2013. 18,5 x 27,5 cm, 290 p.

ISBN 978 2 85539 469 5

Résumé :
Công trình này mang đến cho độc giả một thư mục chi tiết về văn khắc Chămpa được bảo quản tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm – Đà Nẵng. Bạn đọc có thể tiếp cận với việc nghiên cứu những tư liệu lịch sử quan trọng này qua một phần giới thiệu dài. Tiếp theo là phần thư mục bao gồm các mục cho toàn bộ văn khắc, tất cả có hơn 25 mục. Mỗi mục gồm một phần cung cấp thông tin cơ bản về văn khắc, rồi đến văn bản gốc và phần dịch sang tiếng Việt. Ngoài ra, các văn khắc còn được minh họa bằng cả ảnh chụp bản gốc và thác bản. Các tác giả đã đưa ra những chú giải chi tiết, rõ ràng giúp độc giả hiểu được những văn bản thường không dễ này của nền văn minh cổ Chămpa.

This work offers a detailed catalog of the inscriptions of Campa held at the Museum of Cham Sculpture in Da Nang. The study of these important historical documents is made accessible to the general reader by an extensive introduction. This is followed by the catalog itself, comprising entries for every inscription, more than twenty-five in total. Each entry consists of a section with basic informations on the inscription, followed by the original text and a translation into English. The inscriptions are moreover illustrated both in photos of the originals, and in paper estampages. The authors have provided fairly extensive explanatory notes to help the reader understand these often difficult records of the ancient civilization of Campa.

Cliquez ici pour commander cette publication
  Recherche de publications