Buddha image

Tamnan Maha Chedi Luang kap Phra Kaeo Morakot - ตำนานมหาเจดีย์หลวง กับ พระแก้วมรกต

005_004
ตำนานมหาเจติยะในโชติกอาราม / ตำนานพระแก้วอมรกตเจ้า / ตำนานมหาเจติยหลวง

Tamnan Phra Chan Chao - ตำนานพระจันทน์เจ้า

005_012
ตำนานพระจันทน์เจ้าตำนานขวยปูมีท้ังปลาย / ตำนานพระจันทน์เจ้า

Tamnan Phra Non Chedi Luang - ตำนานพระนอนเจดีย์หลวง

005_005
ตำนานพระนอนเจดีย์หลวง / ตำนานพระนอนพรังเจ้า

Tamnan Phra Kaeo Chao - ตำนานพระแก้วเจ้า

006_011
ตำนานพระแก้วเจ้า, ตำนานแลโบราณ [บัวราณ] นิยายแห่งพระแก้วเจ้า

Tamnan Mahamuni Rakhaeng - ตำนานมหามุณีระแขง

002_008
ตำนานพระเจ้ารแขง / ตำนานมหามุณีในเมืองลแขง / ตำนานสรีมหามุณีโคดมบรมมุณี

Tamnan Phra Chao Sila - ตำนานพระเจ้าศิลา

001_015
ตำนานพระเจ้าสีลา / ตำนานพระสีลาเจ้า

Tamnan Wat Phra Kaeo Don Tao - ตำนานวัดพระแก้วดอนเต้า

001_008
ตำนานวัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน / นิทานตำนานวัดพระแก้วเวียงดินเมืองกุกกุฏนคร / ตำนานพระแก้วดอนเต้า

Tamnan Phra Chao Ton Luang Phayao - ตำนานพระเจ้าตนหลวงพะเยา

001_009
ตำนานพระเยา / ตำนานพระชินธาตุมุณีราชถปันนา / ตำนานพระมหาพุทธรูปเจ้าตนหลวงเมืองพระยาว