Tamnan Maha Chedi Luang kap Phra Kaeo Morakot - ตำนานมหาเจดีย์หลวง กับ พระแก้วมรกต

005_004
ตำนานมหาเจติยะในโชติกอาราม / ตำนานพระแก้วอมรกตเจ้า / ตำนานมหาเจติยหลวง

Tamnan Phra Non Chedi Luang - ตำนานพระนอนเจดีย์หลวง

005_005
ตำนานพระนอนเจดีย์หลวง / ตำนานพระนอนพรังเจ้า

Tamnan Phra That Hariphunchai - ตำนานพระธาตุหริภุญชัย

005_006
ตำนานธาตุลำพูน / ตำนานพระมหาชินธาตุเจ้าในเมืองหริภุญชัย / ตำนานพระธาตุลำพูน

Tamnan Kwang Kham - ตำนานกวางคำ

005_007
พุทธตำนานกวางคำ, ตำนานกวางคำ

Tamnan Chom Thong - ตำนานจอมทอง

005_008
ตำนานจอมทอง / ธัมม์ตำนานศรีจอมทอง

Tamnan Mueang Witheha Mueang Ho - ตำนานเมืองวิเทหะ เมืองห้อ

005_010
หนังสือตำนานเมืองวิเทหะ เมืองห้อ / ตำนานเมืองวิเทหะ เมืองห้อ

Tamnan Ho - ตำนานห้อ

005_011
ตำนานห้อ / ธรรมตำนานห้อ

Tamnan Phra Chan Chao - ตำนานพระจันทน์เจ้า

005_012
ตำนานพระจันทน์เจ้าตำนานขวยปูมีท้ังปลาย / ตำนานพระจันทน์เจ้า

Thupawong - ถูปวงศ์ [phuk 1-3]

005_013_A
Phuk 1, 3, 6, 8, 9 : ถูปวังสะ, ถูปวงศ์. Phuk 2: โวหารธรรมเทศนาถูปวโลชนะ, โวหารถูปวังสะ, โวหารธรรมเทศนาถูปวงศ์. Phuk 4: ฐูปโวง. Phuk 5: โวหารถูปวงศ์. Phuk 10: คัมภีร์ถูปวังสะ.