Bangkok
Thailand


Responsable: Jacques Leider

Ecole française d'Extrême-Orient
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Road
Bangkok 10170
Thailand
Tel: +66 2 433 12 68
Fax: +66 2 880 93 32 jacques.leider@efeo.net
efeo@sac.or.th


P. Pichard, C. Pottier และ A. Armand ลงพื้นที่สำรวจภาคอีสาน
04 FEBRUARY 15
ในระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์ Christophe Pottier, Pierre Pichard และ Armand Desbat จากสถาบันวิจัยแห่งชาติประเทศฝรั่งเศส (CNRS) ได้ไปสำรวจแห่งผลิตเครื่องถ้วยโบราณของภาคอีสานภายใต้โครงการวิจัย CERANGKOR ทั้งนี้ โดยมีคุณ Myongduk Choi นักวิจัยระดับปริญญาเอกแห่ง University Lyon 2 ผู้ได้ทุนภาคสนามของสำนักฝรั่งเศสฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ พวกเขายังได้ทำการสำรวจศาสนสถานและแหล่งโบราณคดีในบริเวณปราสาทพนมวัน, พิมาย และพิพิธภัณฑ์ด้วย

 mission