Bangkok
Thailand


Responsable: Jacques Leider

Ecole française d'Extrême-Orient
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Road
Bangkok 10170
Thailand
Tel: +66 2 433 12 68
Fax: +66 2 880 93 32 jacques.leider@efeo.net
efeo@sac.or.th


นัดพบและสวัสดีปีใหม่กับผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12 JANUARY 15
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2558 สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ กรุงเทพฯ ได้พบปะพูดคุยกับ ผอ. โสมสุดา ลียวณิช เพื่อกล่าวคำอวยพรปีใหม่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่และที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีปัจจุบันนี้ร่วมกันในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมานี้