Bangkok
Thailand


Responsable: Jacques Leider

Ecole française d'Extrême-Orient
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Road
Bangkok 10170
Thailand
Tel: +66 2 433 12 68
Fax: +66 2 880 93 32 jacques.leider@efeo.net
efeo@sac.or.th


!! ด่วน !! งานสัมมนาวันที่ 12 พ.ย. จะย้ายไปจัดที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลป์เจ้าฟ้า)
12 NOVEMBER 14
ด้วยความขัดข้องบางประการ งานบรรยายสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (ในภาษาฝรั่งเศส) เรื่อง:

« Ayutthaya à Angkor: quelle réalité archéologique? »
โดย Dr. Christophe Pottier 

จะย้ายไปจัดที่ห้องประชุมของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลป์เจ้าฟ้า)
ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
(แทนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพ)

โทร: 02 281 2224


งานสัมมนาจะเริ่ม ณ 10.20 น. เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าฟังบรรยายที่อาจไม่ทราบข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ล่วงหน้าสามารถเข้ารับฟังบรรยายได้ทันด้วย 

ทางทีมผู้จัดงานขออภัยผู้เข้าฟังบรรยายทุกท่านมา ณ ที่นี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อ คุณ  Aurelie ที่อีเมลล์ nmvmonthlyprogram@gmail.com

 conference