Bangkok
Thailand


Responsable: Jacques Leider

Ecole française d'Extrême-Orient
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Road
Bangkok 10170
Thailand
Tel: +66 2 433 12 68
Fax: +66 2 880 93 32 jacques.leider@efeo.net
efeo@sac.or.th


P. Skilling ณ งานสัมมนา AMARAVATI โดย Courtauld Institute of Art และ British Museum แห่งกรุงลอนดอน
06 SEPTEMBER 14
ในระหว่างวันศุกร์ที่ 5 และวันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 นี้ อาจารย์ Peter Skilling จะไปร่วมและนำเสนอบทบรรยายในหัวข้อ "Amaravati in the Age of Great Caityas" (อมราวดีแห่งยุคมหาเจดีย์) ในงานประชุมทางวิชาการเรื่อง "Amaravati: the art of an early Buddhist monument in context" (อมราวดี: ว่าด้วยบริบทของศิลปะแห่งพุทธานุสรณ์ตอนต้น) จัดโดย Dr Michael Willis จาก British Museum และ Professor David Park จาก สถาบัน Courtauld Institute of Art ณ สถาบันวิจัยศิลปะ Courtauld Institute of Art และ ณ British Museum เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตามลำดับ

รายละเอียดงานประชุม:
พระมหาสถูปแห่งเมืองอมารวดีคือพุทธานุสรณ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย ภายหลังจากที่ได้มีการสถาปนาขึ้นครั้งแรกในช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาลมาแล้ว มหาสถูปนี้ยังได้รับการขยายให้ใหญ่ขึ้นและได้รับตกแต่งประดับประดาด้วยประติมากรรมชั้นเยี่ยมอีกเป็นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนต่อมาอีก 4 ศตวรรษ ต่อมาในปี ค.ศ. 1880 พิพิธภัณฑสถานแห่งสหราชอาณาจักร (บริติชมิวเซียม - The British Museum) ได้เก็บรวบรวมเอาประติมากรรมมากกว่า 120 รูปจากพระมหาสถูปมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ ประติมากรรมกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มงานประติมากรรมอินเดียที่มีความสำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่นอกอาณาเขตประเทศอินเดีย

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "อมารวดี" นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งใหม่ของห้องจัดแสดง The Asahi Shimbun Gallery ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้จัดแสดงประติมากรรมจากมหาสถูปเมืองอมารวดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 แต่ต้องปิดตัวลงเป็นการชั่วคราวเมื่อครั้งที่มีการก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์และจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ งานประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งสหราชอาณาจักร (The British Museum) และมูลนิธิครอบครัวโรเบิร์ต เอช เอ็น โฮ เพื่อพุทธศิลป์และการอนุรักษ์ (The Robert H. N. Ho Family Foundation Centre for Buddhist Art and Conservation) ณ สถาบันศิลปะคูร์โตลด์ (The Courtauld Institute of Art) เพื่อเป็นพื้นที่ให้กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำได้นำเสนอมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับอมารวดีและประติมากรรมแห่งพระมหาสถูปตั้งแต่ที่ได้รับการค้นพบใหม่ในช่วงคริสตศตวรรษที่ 18 มาจนถึงมุมมองต่างๆ ในปัจจุบัน นอกไปจากนี้ วงประชุมยังมีความพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับศิลปะอมารวดีอันหมายถึงผลงานประติมากรรมชิ้นต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของอานธรประเทศของอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแม้ว่าจะมีความสำคัญทั้งในทางประวัติศาสตร์และทางศิลปกรรม แต่มักไม่ได้รับการให้ความสำคัญในวงการศึกษาศิลปะอินเดีย

งานประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ อากิระ ชิมาดะ (Akira Shimada) นักวิชาการผู้เป็นเจ้าของผลงานตีพิมพ์ชิ้นสำคัญในหัวเรื่อง "อมารวดี" มาให้คำบรรยายเปิดงาน (keynote lecture) ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน เวลา 18 นาฬิกา คำบรรยายดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การเชื้อเชิญและพูดคุยจากโครงการวิจัยของสถาบันคูร์โตลด์ (Research Forum of The Courtauld) ซึ่งได้รับการตอบรับจากศาสตราจารย์อากิระในท้ายที่สุด สำหรับงานประชุมที่จะจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งสหราชอาณาจักรในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน วันถัดไปนั้น นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จะมานำเสนอมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับ "อมารวดี" และ "ศิลปะอมารวดี" ตลอดวันประชุมตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที ไปจนถึงเวลา 17 นาฬิกา 20 นาที


ตารางเวลา (โดยภาพรวม):
18.00น. - 20.45น., ศุกร์ที่ 5 กันยายน (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 17.30น.)
ณ Kenneth Clark Lecture Theatre, The Courtauld Institute of Art, Somerset House, Strand, London WC2R 0RN

10.00น. - 17.20น., เสาร์ที่ 6 กันยายน (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30น.)
ณ The Raymond and Beverly Sackler Seminar Rooms, British Museum, Great Russell Street, London WC1B 3DG


ลงทะเบียน: £20 (นักเรียนนักศึกษา £12 / งดเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี+) มีที่นั่งสำรองสำหรับพนักงานสถาบัน Courtauld และพิพิธภัณฑ์ British Museum รวมทั้งนักศึกษาที่ติดต่อสำรองที่ล่วงหน้า

ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต: http://courtauld-institute.digitalmuseum.co.uk หรือส่งเช็คมาที่ ‘Courtauld Institute of Art' จ่าหน้าถึง Research Forum Events Co-ordinator, Research Forum, The Courtauld Institute of Art, Somerset House, Strand, London WC2R 0RN และระบุที่หน้าซองว่า ‘Amaravati conference'.

ข้อมูลเพิ่มเติม: กรุณาติดต่อทางอีเมล์ ResearchForumEvents@courtauld.ac.uk หรือโทร 07834 521471 

* หอศิลป์ The Asahi Shimbun Gallery of Amaravati Sculpture จะเปิดให้เข้าชมตามชั่วโมงทำการของพิพิธภัณฑ์ในระหว่างวันศุกร์ที่ 5 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน นี้

** ท่านสามารถ download ตารางเวลาและหัวข้อเสวนาโดยละเอียดได้ที่ link ข้างล่างนี้: https://drive.google.com/file/d/0B6AGkzzIE_gYLWw1OUVqSGtsUTA/edit?usp=sharing

 conference