Bangkok
Thailand


Responsable: Jacques Leider

Ecole française d'Extrême-Orient
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Road
Bangkok 10170
Thailand
Tel: +66 2 433 12 68
Fax: +66 2 880 93 32 jacques.leider@efeo.net
efeo@sac.or.th


Juliette Augerot ลงพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
25 APRIL 14
Juliette Augerot นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Paul-Valéry (Montpellier III) จะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดประเภทมรดกแห่งชาติโดย UNESCO ภายใต้แผนการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนและกรกฎาคมนี้ เธอจะเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์ (มรดกโลก) ที่นครศรีธรรมราช หลวงพระบาง เสียมเรียบ และสุโขทัย เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีบทบาททางด้านต่างๆ ในพื้นที่มรดกโลกและผลในเชิงปฏิบัติของนโยบายการพัฒนาและวาทกรรมการให้คุณค่าในเชิงการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานประชุมนานาประจำปี "Mémoire(s) et mondialisation" (โลกาภิวัตน์และความทรงจำ) ในหัวข้อ  "Tourisme, Mémoire, lieux: liens et interactions" (การท่องเที่ยว, ความทรงจำ และสถานที่: ปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมโยง) ในระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 กันยายน ปีเดียวกันนี้ ที่เมือง Le Chambon sur Lignon ประเทศฝรั่งเศส ยังช่วยให้เธอได้มีข้อถกเถียงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมและปฏิบัติการทางด้านต่างๆ ของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่มรดกโลกและนักท่องเที่ยวชาวเอเชียต่อภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย


http://memorytour.u-cergy.fr/

 conference   scholarship   visit