Khao Buarawong - ค่าวบัวระวงศ์

Back to the list
Identification
Inv No: 
021_019
Bundles: 
1
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ค่าวบัวระวงศ์
Uniform Thai title: 
ค่าวบัวระวงศ์
Uniform title (transliterration): 
gāv1 buaraḥvaṅś’
Uniform title (transcription): 
Khao Buarawong
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
No date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดแม่วะหลวง
Beginning and end: 
a. บัวระวงศาทุกหน้าบ่ใช่น้อย จักไขกล่าวถ้อยวาทะเดิม พั่นแต่่เค้ายังมีบุตตาลูกพระราชเหนือหัวเกกเค้ามี 2 ดวง นาง
รักษาอยู่เฝ้าอันเป็นเมียร่วมเฟือ 2 ดวงตา นางต่างคนต่าง(ลานชำรุดขาดหาย)เมียงนางผู้เมียงเค้าหน่อเหน้าบุญเกล้ียง
ศรีบุญเรียงงามใสบ่เศร้า(ลานชำรุดขาดหาย) น้อย ทั้งนอกก็งามใสทั้งในคนค่อย ก็มีลูกน้อยชายเดียว…
z. …น้องรักหลับครั้นใหลฝัน ศรีสุพรรณขวัญอ่อนสะดุ้งซ้ำ เป็นป่าแขมป่าพงลงหุ้มในกลางอาณาป่าไม้ มีแต่เสีย หมี นาง
นี ค่างไคลมาร้องเลียบไกลตามดอย เสียงลมพัดไม้ไปมาสะสอยในแปบนดอย เลียบเลาะหาดห้วยเป็นป่าบุกบอนเกิดชัน
ป่ากล้วยปุนบาณิทวยชอมลำ ส่วน 2 กุมารไปรอดที่นั้นก็จวนค่ำห้ัน ยามแลงฝูงชุมหมู่นกร่ำร้องแส้งว่า 2 ดวงแพงพา
กันนอนที่หั้น ฝูงสัตว์ เสีย สิงห์กระทิง เนื้อเบื้อ บ่สมควรคำแล
Foliation / pagination: 
1B-5B (Northern Thai figures) 1-5