Tamnan Phraya Phitsanukam - ตำนานพระยาพิษณุกรรม

039_005
ตำนานพระยาพิษณุกรรม, ตำนานหนังสือนางธรณี

Tham Phra Phosop - ธรรมพระโพสพ

039_006
พระโพสพ, ธรรมพระโพสพ

Tham Phra Phosop - ธรรมพระโพสพ

039_007
ธรรมพระโพสพ, พระโพสพ

Tamnan Phra Chao Sip Ton - ตำนานพระเจ้าสิบตน

039_008
ตำนานพระเจ้าสิบตน

Mulakhanthi Si Chakkawattiwat - มูลคัณฐีศรีจักรวรรดิวัตร

039_009
มูลลคัณฐีศรีจักกวัตติวัตร

Tamnan Phuen Mueang Krung Yothiya - ตำนานพื้นเมืองกรุงโยธิยา

039_010
พืนเมืองกุง, ตำนานพืนเมืองกุงโยธิยา, ตำนานเมืองกุง

Tamnan Nithan That Phanom - ตำนานนิทานธาตุพนม

039_011
ตำนานธาตุพระนม, ตำนานนิทานธาตุพระนม

Tamnan Phu Chae - ตำนานภูแช่

039_012
ตำนานพระธาตุเจ้าดวงวิเศษม่อนน้อยภูแช่เมืองแพร่, ตำนานธาตุ, ตำนานธาตุดอยน้อยภูแช่

Tamnan That Yang Wit - ตำนานธาตุยางวิด [ยั้งหวีด]

039_013
ตำนานฐปันนาเกสชินธาตุเจ้าในดอยง่อนเพียะ, ตำนานธาตุเจ้ายางวิดกับบาท, ตำนานธาตุยางวิด, ตุมตุมง่อนเพียะ

Tamnan Mueang Laphun - ตำนานเมืองลพูน

039_014
ตำนานเมืองลพูน, ตำนานเทวดาเอาคนเขาถ้ำลพูน