Tamnan Wiang Chan - ตำนานเวียงจัน

037_025
เวียงจัน, หนังสือพื้นเกิดเมืองศรีอโยธิยา, ตำนานนิทานพระยาธรรมเจ้า, หนังสือพื้นเมืองศรียุทธิยา, ตำนานเวียงจัน

Tamnan Chiang Dao - ตำนานเชียงดาว

037_026
ตำนานเชียงดาว, ตำนานดอยอ่างสรงเชียงดาวสังเขป

Tamnan Tham Tap Tao - ตำนานถ้ำตับเตา

037_029
ตำนานถ้ำทับเทา, ตำนานชาดก

Wethamulakhanthi - เวทมูลคัณฐี

037_030
เวทมูลคัณฐี

Tamnan Son Sakarat - ตำนานสอนศักราช

038_001
ตำนานสอนศักราช

Tamnan That Cho Phrae - ตำนานธาตุช่อแพร

038_002
ธรรมตำนานธาตุช่อแพร, ตำนานธาตุช่อแพร

Tamnan Mueang Krung Si Yothiya - ตำนานเมืองกรุงศรีโยธิยา

038_003
หนังสือตำนานเมืองกรุงผูกเดียว, หนังสือพื้นเมืองกรุงศรีโยธิยา