Tamnan Phra Kaeo Don Tao - ตำนานพระแก้วดอนเต้า

034_011
ตำนานพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน, ตำนานนิทานพระแก้วดอนเต้าเวียงดินเมืองกุกกุฏนคร, ตำนานพระแก้วดอน เต้าเวียงดินที่เมืองนคร

Tamnan Phuen Mueang Langka Thawip - ตำนานพื้นเมืองลังกาทวีป

035_001
ธรรมตำนานพื้นเมืองลังกาทวีป

Tamnan Aram Pa Sak Luang Mueang Chiang Saen - ตำนานอารามป่าสักหลวงเมืองเชียงแสน

035_002
ตำนานอารามป่าสักหลวงเมืองเชียงแสน

Tham Ya Khwan Khao - ธรรมย่าขวัญข้าว

035_003
ธรรมย่าขวัญข้าวนางโพสพ, ธรรมย่าขวัญข้าว

Kittika Dao Wi Kai Noi - กิติกาดาววีไก่น้อย

035_004
กิติกาดาววีไก่น้อย, ดาววีไก่น้อย

Tamnan Don Tao Thon - ตำนานดอนเต้าโทน

036_001
ตำนานดอนเต้าโทน, ตำนานนิทานวัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดินเมืองกุกกุฏนคร, ธรรมตำนานดอนเต้า

Tamnan Mueang Ngao - ตำนานเมืองงาว

037_001
ตำนานเมืองงาว, ตำนานธาตุเจ้าทรายนอนเมืองงาว, ตำนานพระบาทแลธาตุพระเจ้าอันถปันนาไว้ยังเมืองงาว

Thawip Thang Si lae Tamnan Phra Chao Thanglai - ทวีปทั้ง 4 และตำนานพระเจ้าทั้งหลาย

037_002
ทวีปทั้ง 4, ตำนานพระเจ้าทั้งหลาย

Tamnan Chiang Saen Thon - ตำนานเชียงแสนโทน

037_003
ตำนานเชียงแสนโทน, ตำนานนิทานเมืองโยนกนครราชธานีชัยบุรีศรีช้างแส่น, ตำนานโยนกนครราชธานีศรี- ช้างแส่น

Tamnan Phra Pan Mae Pukha - ตำนานพระป้านแม่ปูคา

037_004
ธรรมตำนานพระป้านแม่ปูคา, ตำนานพระพุทธเจ้าอันจระเดินโปรดสัตว์โลก